Enerji İzleme Nedir ve Neden Önemli?

Enerji izleme, enerji tüketiminin, dağıtımının veya üretiminin sürekli olarak izlenmesi ve analiz edilmesidir. Bu süreç, bir bina, endüstriyel tesis, veya bir şebeke gibi enerji tüketen veya üreten birimlerde kullanılabilir. Enerji izleme genellikle elektrik, su, gaz ve ısı gibi farklı enerji türlerinin tüketimini ölçmek ve izlemek için sensörler ve veri toplama sistemleri kullanır. Enerji izleme, enerji verimliliğini artırmak, maliyetleri azaltmak, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmak için önemli bir araçtır. İzleme ve analiz sayesinde, enerji tüketimi zamanla karşılaştırılabilir ve verimlilik artırma önlemleri belirlenebilir. Ayrıca, enerji izleme sistemleri, enerji tüketim desenlerini belirlemek ve gereksiz veya aşırı enerji tüketimini tanımlamak için de kullanılabilir. Bu da daha verimli enerji kullanımı ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Enerji takibi, enerji verimliliği için anahtar bir rol üstlenmektedir. Yapacağınız izleme ile tüm kırılımlar da ki tüketim dataları, tüketimlerin trendleri ve gelişimleri hakkında bilgilere erişeceksiniz. Ayrıca performanstan ödün vermeden tüketimin azaltılarak maliyetin düşürülmesi fırsatlarını da görmüş olacaksınız. Peki gerçek anlamda enerji yönetimi neleri kapsıyor, verimliliğe giden yolda satıcıların argümanı olan 24 saat izliyoruz, trendleri topluyoruz, alarmlar oluşunca haber veriyoruz vb. gibi söylemler size gerçek senaryoda ne kadar yönetim/verimlilik sağlıyor bunları inceleyeceğiz.

 

Tasarruf en çok kullanılan terim ve genelde şu şeklide sunuluyor. Enerji tüketimlerini izle ve tasarruf et. Uzaktan Kompanzasyon u izle ceza yeme. Yüzde 30 a kadar tasarruf. Ne kadar kolay söyleyişler değil mi? ama nasıl yapılacağını kimse anlatmıyor. Sanki uygulama sonrası her şey kendiliğinden değişecek gibi bir algı oluşturuluyor.

 

Verimlilik tarafında işler bu söylemler kadar kolay olmuyor. Enerji yönetimi başlı başına bir iş. Tüm enerji kaynaklarını izlerken aynı zamanda çevresel etki hesaplarını da yapmak gerekiyor. Her bir enerji kaynağının ısıl katsayılarını belirlemek, bunlara baseline lar oluşturmak, zaman tünelinde sapmalarını hesaplamak, hedeften saptıran bozucu etkileri uygulamayla tespit edip müşteri tarafında ne tür aksiyon alınması gerektiğine kadar detaylı bilgiler sunmak gerekiyor. ISO 50001 prensipleri uygulamaya çalışan işletmelerde, bu projelerde çalışan enerji mühendislerine yeterli veriyi sürekli olarak sağlamak ve bu çerçeve de kalmalarını sağlayarak sürdürülebilir bilgi akışı ta önemli. Tüm bu işlemleri icra ederken, toplanan verilerin korele edilmesi de çok önem arz ediyor. Hava, su, buhar, doğalgaz vb. farklı enerji kaynaklarının ürettiği veriler de verimlilik hesaplarında kullanılan ve ortak dili konuşmak zorunda olan değerler. Bütüncül yaklaşım sağlayan enerji yönetim sistemlerinin tercih edilmesi bu anlamda önem arz ediyor.

 

Nereden Başlayalım?

Çoğu işletmenin mevcut altyapısında enerji analizörleri yada sayaçları bulunmakta ve bu cihazları bilgi veren haberleşmeli cihazlar haline dönüştürmek küçük bir revizyondan ibarettir. Bu cihazlarla Enerji Güç demandları, Gerilimler, Akımlar, Reaktif güç değerleri ve enerji tüketim bilgileri rahatlıkla toplanabilir. Toplanan veriler ışığında oluşturulan günlük, haftalık, aylık karşılaştırmalar, ani tüketim artışları trend takipleri, enerji kalitesi değerleri gibi onlarca çok değerli veri işlenecek ve sizi verimliliğe götürecek fırsatlar belirecektir. İşletmenizde yeni yatırımlar yada değişiklikler yapacaksanız, gecmiş tüketim bilgilerini baz alarak, regresyon analizi ile gelecek maliyet ve tüketim tahminleri yapabileceksiniz. Enerji maliyetlerinizi sabit gider olarak görmeyin, enerji tüketiminizi yönettiğiniz zaman böyle olmadığını göreceksiniz. Çok kafa karıştıran konulardan birisi de, piyasada bulunan sayaç okuma yazılımlarının bile enerji yönetim yazılımı gibi lanse edilmesidir.

 

Yukarıda anlattığımız işlemler için piyasada farklı ürünler için farklı tanımlamalar bulunmaktadır.

 

Enerji İzleme Sistemleri = Sadece izleme yaparak okuduğu değerleri size raporlar. Basit yazılımlardır. Ücretsiz olarak temin edilenleri vardır.

 

Enerji Takip Sistemleri = İzleme yapar ve belirlenen şartlara göre kullanıcıya uyarılar gönderir. Raporlama ekranları vardır. Kullanıcı dilerse belli bir aralık için rapor alabilir.

 

Enerji Yönetim Sistemleri = Enerji izleme yapar, izlerken takip eder, topladığı dataları anlık olarak işler, uyarı motoru vardır ve kurallar işletir, tüketim eğilimlerini analiz eder, makine öğrenmesi ile kestirimci tahminler yapar. Günlük, aylık yıllık karşılaştırmalar yapar, otomatik raporlar gönderir. Yani tam anlamıyla sizin için tüm yönetimi elinde bulundurur. PowerHud bu noktada mobuler yapısıyla öne çıkıyor.

 

 

Enerjiyi verimli kullanmak isimli makale için tıklayın.