İmalatta Enerji Maliyetlerini Düşürmenin 4 Yolu

Enerji TasarrufuAvrupa’daki imalat şirketleri, sürekli artan enerji maliyetlerini düşürmek ve karlılıklarını artırmak için sürekli iyileştirmeler yapmaktadırlar. Bu iyileştirmeler ayrıca dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 21’inden sorumlu olan endüstriyel enerjinin doğaya olan negatif etkisini azaltmaktadır.

 

İngiltere’de, üreticilerin% 79’u enerji verimliliğini “iş açısından kritik” bir sorun olarak nitelendiriyor ve 9/10 işletme enerji yönetimini yönetim kurulu düzeyinde tartışıyor. Aynı anket üreticilerin sadece yarısının aslında 5 yıllık bir enerji yönetim planına sahip olduğunu ortaya koydu. Çoğu işletme sadece bir yıl öncesinden düşünüp önlem almaya çalışıyor.

 

Dünya pazarlarında artan rekabet ve hızla değişen teknoloji, endüstriyel enerji tüketiminin ne kadar kritik bir eşiğe geldiğini göstermektedir. Enerji yönetim planının kurumsal yönetim kurulu odasına getirilmesi önemli bir ilk adımdır, ancak daha da kritik olan, bu görüşmeleri takip edip, somut eylemlere çevirerek bütüncül bir enerji yönetim yaklaşımı izlemektir. Endüstriyel bir tesiste çalışıyorsanız, sektörden bağımsız olarak imalatta yüksek enerji maliyetlerinin yükünü azaltmak için alabileceğiniz dört temel önlem vardır.

 

Üretimde Enerji Maliyetlerini Azaltmak İçin Hemen Uygulayabileceğiniz Önlemler;

 

 • Enerji Ekibinize akıllı hedefler vererek vizyonlarını güçlendirin.
  Hız ve verimlilik , endüstriyel üretim ve modern üretim süreçlerinin iki temel unsurudur. Bununla birlikte, öngörülemeyen sistem arızaları, kontrolsüz genel masraflar ve enerji israfı nedeniyle her ikisine de aynı anda sahip olmak zordur. Üretim hedeflerine hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmak için, üreticiler işletme performansını kapsamlı bir enerji stratejisi ile uyumlu hale getirmeli ve bunu gerçekleştirmek için doğru kişilere görev vermelidir. Akıllı enerji yönetimi hedeflerini belirlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmekten sorumlu olacak bir enerji ekibi toplayarak başlanabilir . Şahit olduğumuz bir endüstriyel metalürji tesisi, kapsamlı enerji hedefleri belirleyerek uygulamaya soktu. Oluşturulmuş olan enerji ekibi, çalışan modeli sürekli izleyerek aylık 25.000 USD ye denk gelen oranda tasarruf etmeyi başardı. Buna benzer yüzlerce örnek göstermek mümkün.

 

 • Enerji Tüketimini İzlemeye Başlayın
  Tesisinizdeki her bir üretim ekipmanı, faturalarınızın gereksiz yere yüksek olmasına neden olan enerji israfını ortadan kaldırmak için düşük veya ücretsiz önlemler ortaya çıkarabilecek değerli verilerle doludur. Gerçek zamanlı enerji izleme ekipmanı takmak, enerji ekibinizi, tesisinizin ekipmanındaki arızaları önlemeye yardımcı olabilecek uyarılar sağlamanın yanı sıra enerji tüketiminizi tam kontrol altına alır. İzleme, endüstriyel metalürji örneğinde olduğu gibi, çalışma saatleri dışında tüketim tasarrufu da sağlayabilir. Enerji Takibi yada diğer tabiriyle enerji izleme için PowerHud Akıllı Enerji Yönetim platformu biçilmiş kaftandır.

 

 • LED Aydınlatmaya geçin
  Önceleri size floresandan CFL’ye geçmeniz söylendi ve şimdi söylenenler LED’lerle ilgili. Ama bunun nedeni, % 90 oranında önemli enerji tasarrufu bulunmasıdır. CFO’ya sunacağınız bir return on investment (ROI) analizi reddedilmeyecektir. Ayrıca, LED aydınlatmaya geçiş, güvenliği ve üretkenliği artıran daha yüksek bir aydınlatma kalitesi sağlayarak tesisinizin çalışma ortamına ek faydalar sağlar.

 

 • Güç Faktörü Düzeltmesi
  Güç Faktörü (PF), gerçek gücün, güç kaynağından bir elektrik yüküne (örneğin üretim tesisinizdeki bir paketleme makinesi) akan görünen güce oranını ifade eder. İmalat yapan işletmelerin, optimum olmayan bir şekilde ayarlanmış güç faktörünün, tesisinizin enerji faturasını nasıl artırabileceğini anlaması önemlidir.

 

Bir motor verimsiz çalıştığında, KVA (reaktif güç) artar ve bu da elektrik faturanızda görünmez . Genellikle KW’yi (güç) ölçen artan güç tüketimiyle sonuçlanır. Bazı hizmet sağlayıcılar, güç faktörünü iyi yönetemeyen müşterilere ceza keserler ve enerji faturanızın gereksiz yere yüksek olmasına neden olur.

PowerHud Akıllı Enerji Yönetim ile endüstriyel üretim tesisinin bu bilgi boşluğunu nasıl çözdüğünü ve süreçte nasıl tasarruf etmeyi nasıl başardığını öğrenin.