Taban çizgisi (baseline) nedir? Enerji yönetiminde neden önemli?

Baselive vs Actual

Enerjiyi etkin bir şekilde yönetmenin en büyük zorluklarından biri, enerji yönetim stratejilerinizin enerji tüketimi ve maliyeti üzerindeki etkisini doğru ve somut bir şekilde belirlemektir. Enerji tüketimi genellikle çok sayıda dinamik, birbiriyle ilişkili faktör tarafından belirlenir. Bu, tüketimdeki değişikliklerin uygulanan enerji verimliliği önlemlerinin, enerji kullanımınızı (hava durumu gibi) etkileyen diğer faktörlerdeki değişikliklerin veya her ikisinin bir kombinasyonunun sonucu olup olmadığını bilme şansınız azdır.

Peki, enerji yönetim stratejinizin etkilerini diğer faktörlerden nasıl ayırıyorsunuz? Bunu yapmak için bir enerji taban çizgisine ihtiyacınız olacaktır.

Enerji de Taban çizgisilerini tanımlama

Enerji tüketimi için taban çizgisi bir referans aracıdır. İşletmenizde yapılacak bir değişiklik öncesi ve sonrasında enerji performansını karşılaştırmanıza olanak tanır.

Mevcut durum, iyileştirmeler yapmadan önce bir işletmenin, binanın veya üretim hattının belli periyotlarda toplam enerji kullanımını bularak “önce” yi belirler. Sıcaklık veya üretim hacmi gibi enerjiyi etkileyen faktörleri açıklar. Bu, tipik olarak doğrusal regresyon adı verilen istatistiksel bir teknik kullanılarak, sitenin değişikliklerden önce performansının modellenmesiyle gerçekleştirilir.

Taban çizgisi nedir ne iş yapar

  • İki farklı dönem arasında elma-elma kıyaslama mantığı ile enerji tüketiminin karşılaştırılmasını sağlayarak iyi ve kötü enerji performansına nelerin etki ettiğini bulmanıza olanak tanır. Örneğin, bir ofis binası için hava durumu ve yoğunluk parametrelerine göre hazırlanmış iyi bir taban çizgisi dışına çıkan tüketim değişikliklerinin hava ve yoğunluk dışında bir şeyin sonucu olması gerektiği anlamına gelir. Bunlar, farklı ekipman çalışma süreleri veya daha verimli çalışan yeni parçalar ile sonuçlanan BMS(Bina yönetim sistemleri) kontrollerindeki değişiklikler olabilir. Sebep ne olursa olsun, enerji yönetimi çabalarınızla ilgisi olmayan faktörleri ortadan kaldırmanıza izin verir.
  • Enerjiyi etkileyen faktörlerin manipülasyonu ile enerji tüketimi ve maliyetini tahmin edebilir.
  • Enerji verimliliği projelerinde tasarrufları izlemek ve doğrulamak için kullanılabilir.


Önemini anladık peki nasıl taban çizgisi oluşturacağız?

Artık bir taban çizgisinin önemini anladığınıza göre, nasıl kullanabileceğimizi yazalım. Taban çizginizin doğru bilgilerden oluştuğuna emin olmak için istatiksel işlemler icra eden bir yazılıma ihtiyacınız olacak. Ben herşeyi Excel’de kendim yaparım diyebilirsiniz yada bütüncül yönetim sağlayan yazılım sistemlerini kullanabilirsiniz.

Enerjiyi etkileyen önemli faktörleri bulun. Bunlar tamamen modellenen tesisin türüne bağlı olacaktır. Ticari bir alışveriş merkezi binası için, enerji kullanımı dış hava sıcaklığı ve doluluk tarafından yönlendirilebilir. Bir üretim hattı için, üretim hacmi itici faktör olabilir .
En önemli faktörleri tanımlamak için, oluşturulan modele enerji tüketimine direk etki ettiğine inandığınız faktörlerden başlayarak faktörleri tek tek ekleyin. Modelin doğruluğunda bir iyileşme görüyorsanız, faktörü koruyun. Modelde hiçbir iyileştirme yoksa ya da mütevazı bir oransa faktörü dışarıda bırakın. Modeliniz amaçlarınız için doğruluk gereksinimlerini karşılayana kadar bu işleme devam edin. Gereksiz faktörleri yanlışlıkla elemeyin. Doğruluk gereksinimlerinizi karşılarken mümkün olduğunca basit olmasını istersiniz.“Baz” koşullar altında beklenen enerji kullanımını hesaplamak için enerjiyi etkileyen faktörlerin akım değerlerini uygulama öncesi modele dahil edin.

Modellenen enerjiyi etkileyen faktörlerin dışındaki enerji kullanımındaki değişiklikleri ölçmek için temel koşullar altında enerji kullanımını mevcut enerji kullanımı ile karşılaştırın. Temel değerler, faturalar, seçilen fatura dönemlerinde enerji tüketimlerini etkileyen faktörlere ilişkin veriler işlenmelidir. Faturalar aylık olarak geldiği için bu kadar az veriyle doğruluk oranı yüksek bir modelleme yapmak zor olacaktır. Sınırlamalar göz önüne alındığında, çok az sayıda tesisin taban çizgisi operasyonunu sağlıklı yaptığını gözlemlemekteyiz.

Enerji İzleme, Takip ve Yönetim sistemleri otomatik olarak taban çizgileri oluşturur ve performansı dakikalık, saatlik ve günlük seviyede taban çizgilerinizle karşılaştırmak için gerekli verileri sürekli toplar. Sadece taban çizgilerinin doğruluğunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda veri toplama ve raporlama kolaylığı sayesinde muazzam miktarda zaman tasarrufu sağlar. Bu, yönetim tarafının zamanında, bilinçli kararlar vermesine, performansı değerlendirmesine ve en önemlisi enerji yöneticilerinin kuruluşlarındaki başarılarını doğru bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.