Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Nedir?

Sınırda KArbon Düzenleme MekanızmasıAvrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

 

Küresel Isınma ve Karbon Ayak İzi

Küresel ısınma, iklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmekte ve bu durum, dünya genelindeki ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarını hızlandırmaktadır. Karbon ayak izi, bir bireyin, kuruluşun veya ürünün neden olduğu toplam sera gazı emisyonlarını ifade eder ve genellikle karbondioksit (CO2) cinsinden ölçülür.

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve SKDM
Avrupa Birliği (AB), 2050 yılına kadar karbon nötr bir ekonomiye geçiş yapmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı Aralık 2019’da yayımlamıştır. Bu mutabakat, AB ekonomisinin sürdürülebilir bir gelecek için dönüşümünü sağlamak amacıyla İklim Hedefi, Temiz Enerji, Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Kirlilik gibi adımları içermektedir.

 

SKDM, AB’nin bu yeşil dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak geliştirilmiş ve AB dışından ithal edilen ürünlerin karbon yoğunluğunu iç piyasadaki ürünlerle eşitlemeyi amaçlamaktadır. Bu mekanizma, AB’nin “sera gazı emisyonlarında 2030 yılına kadar asgari %55 azaltım sağlanması” hedefine ulaşılmasını desteklemektedir.

 

SKDM’nin İşleyişi ve Hedefleri
SKDM, AB ETS (Emisyon Ticaret Sistemi) ile paralel çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve AB dışı üreticiler için AB ETS etkilerini yansıtacaktır. Ayrıca, diğer ülkeleri karbon fiyatlandırma politikaları oluşturmaya teşvik edecektir. SKDM’nin temel hedefi, karbon kaçağını önlemek ve AB içindeki yüksek emisyonlu endüstrilerin emisyonlarını azaltmaya teşvik etmektir.

 

SKDM’nin Geçiş Dönemi ve Uygulama Yönetmeliği
16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan SKDM Tüzüğü ile başlayan geçiş dönemi, 17 Ağustos 2023 tarihinde kabul edilen Uygulama Yönetmeliği ile devam etmektedir. Bu yönetmelik, düzenleme kapsamına alınan ürünlerin üretimi esnasında ortaya çıkan gömülü emisyonların hesaplanmasına yönelik metodolojiyi detaylandırmaktadır.

 

Sonuç
AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülmekte ve AB’nin 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim-nötr kıtası haline gelme hedefine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu mekanizma, hem AB içindeki üreticileri hem de AB dışındaki üreticileri daha sürdürülebilir üretim yöntemleri benimsemeye teşvik ederek, küresel karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. SKDM ile daha fazla bilgi almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

“Enerjiyi verimli kullanmak” isimli makaleyi okumak için tıklayınız.