Fabrika 4.0. ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)

Birbirine bağlı akıllı üretim teknolojileri ile desteklenen üretim hatları işletmelere büyük rekabet avantajları sağlamaya başladı. Endüstri 4.0 dünyasında rekabet etmek için yeniliğe ve dönüşüme uzak kalmak rekabet şansını her geçen gün azaltmaktadır.

IIoT’nin dünya çapında artan ekonomik etkisini gören birçok profesyonel ve yatırımcı, endüstrinin teknolojik bir devrimin eşiğinde olup olmadığını kendilerine sormaya başladı. Diğer yandan da rakamlardan ve tahminlerden yola çıkarak, akıllı üretim fikrinin zaten kurumsal bilince dönüştüğüne dair somut kanıtlarda görmekteyiz.

 

Yapılan araştırmalara göre, 2020 yılında Nesnelerin İnterneti özelinde yapılan harcamalar küresel ölçekte yıllık % 12,6 oldu ve bu büyüme oranı korunduğu takdirde 840 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Kuşkusuz, bu harcamaların büyük bir kısmı IoT’nin özellikle imalat olmak üzere tüm endüstri sektörlerine dağılması ve gelişmesine yayılacaktır. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti fikrinin neredeyse tüm iş sektörlerinde yükselişe geçtiğini bize söyleyen sadece tahminler ve istatistikler değil. Üretimde anahtar rol oynadığını kanıtlanmış olan IIoT, makinelerin güvenli bir şekilde iletişimine, kestirimci ve önleyici bakımın güvenliğine ve büyük veri analitiğinin kavrayışına getiriyor. Başka bir deyişle, IIoT devrimi çoktan başladı.

 

Akıllı Fabrika nedir?
Akıllı fabrikanın inceliklerine odaklanmadan önce, bu konsepti oluşturan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti hakkında birkaç kelime söylenmelidir. Fikir bir süredir gündemde olmasına rağmen, tam olarak neleri kapsadığı ve tüm yönlerinin ne olduğu henüz açıklığa kavuşmuş değil. Nesnelerin İnterneti cihazları birbirine bağlayarak ve hergün yaşadığımız zorluklar için bize daha kolay ve daha hızlı çözümler sunarak hayatımızdaki zorlukları iyileştirmesi olarak değerlendirebiliriz. IIoT benzer kavramdır, ancak uygulayabilmemiz için M2M uygulamalarını azaltıp, ekosistemde bulunan tüm dijital kaynakların birbirleri ile iletişime geçmesini sağlayarak makine öğrenimi, otomasyon gibi teknikler ile zenginleştirilmesi gerekmektedir.

Akıllı Fabrika, üretim ortamındaki tesislerin, makinelerin ve lojistik zincirlerinin insan müdahalesi olmadan yönetilmesini sağlayan tam otomatik ve akıllı bir sistem ağı olarak üretim ortamını öngören IIoT’den türeyen bir kavramdır. Dahası, akıllı bir fabrika, sadece üretim araçları ve makineler arasında değil, aynı zamanda üretim teknolojisi zincirindeki tüm öğeler arasında veri alışverişi sayesinde tüm bunların gerçekleştiği bir yerdir. Bu da makine öğrenmesini hızlandırır, böylece operasyonlar daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve üretim süreçleri yalnızca insan gözetimi altında kaldığında mümkün olandan daha fazla tasarruf sağlayabilir.

 

Akıllı fabrikanın işletmeler üzerindeki etkisi nedir?
Akıllı üretim süreçlerinin bir işletmeye getirebileceği faydalar olmasaydı, Fabrika 4.0 kavramı ile ilgili herhangi bir yutturmaca veya çift haneli büyüme tahmini olmazdı. Hem otomasyon hem de akıllı yönetim uygulamaları sayesinde dinamik bir üretim ortamı oluşturmak, işletme ve arıza süresi maliyetlerini azaltırken güvenilirliği, etkinliği ve güvenliği artırır. Beklendiği üzere, insan 4.0. her şeyin öncesinde gelir. Dönüşüme açık olan profesyoneller, endüstri 4.0. politikalarını hızlıca uygulamaya geçirerek akıllı fabrika konseptine kısa zamanda sahip olabilirler. İyileştirmeler öncesinde kaybedilen enerji, insan kaynakları ve işletme maliyetleri üretime geri kazandırılır.