Enerji İzleme Blog

Enerji izleme ve tasarrufları hakkında yazılar

Karbon Muhasebesi Nedir?

Karbon Muhasebesi: Geleceğin Muhasebesi Günümüz dünyasında, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. İşletmeler, çevresel etkilerini azaltma ve daha yeşil bir gelecek için adımlar atma konusunda büyük...

Read More

Fabrika 4.0. ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)

Birbirine bağlı akıllı üretim teknolojileri ile desteklenen üretim hatları işletmelere büyük rekabet avantajları sağlamaya başladı. Endüstri 4.0 dünyasında rekabet etmek için yeniliğe ve dönüşüme uzak kalmak rekabet şansını her geçen...

Read More

İmalatta Enerji Maliyetlerini Düşürmenin 4 Yolu

Avrupa’daki imalat şirketleri, sürekli artan enerji maliyetlerini düşürmek ve karlılıklarını artırmak için sürekli iyileştirmeler yapmaktadırlar. Bu iyileştirmeler ayrıca dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 21’inden sorumlu olan endüstriyel enerjinin doğaya...

Read More

Endüstriyel Haberleşme Protokolleri

Son yıllarda IoT ekosisteminin gelişimiyle birlikle hemen hemen tüm sektörlerde kullanılan akıllı cihazlar ile izleme ve kontrol işlemleri icra edilirken bu süreçlerde oluşan verilerde otomatik olarak kayıt altına alınmaya başlandı....

Read More

Enerjiyi Verimli Kullanmak

Enerji takibi ve izleme yöntemleri ile enerji verimliliği sağlamak. Enerji Verimliliği basit tanımıyla daha az oranda enerji tüketerek aynı işleri icra etmek ve enerji kaybını önlemektir. Enerji verimliliği, havaya salınan sera...

Read More

Kestirimci Bakım

Kestirimci bakım, ekipman ve makinelerin arızalanmadan önce bakım gereksinimlerini tahmin etmeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu yöntem, makine performansını sürekli olarak izleyerek ve veri analizi teknikleri kullanarak arızaların önceden tahmin edilmesini...

Read More

Yenilenebilir Enerji | Geleceğimiz Enerji

Dünyanın en büyük özel kömür şirketinin baş yöneticisi, fosil yakıtların gelecekteki yerinin nasıl olacağını bilmek isteyen bir grup Amerika lı milletvekilinin önüne oturdu ve gelecek kömür olacak dedi.   Kömür Amerika ve...

Read More

Enerji İzleme Nedir ve Neden Önemli?

Enerji izleme, enerji tüketiminin, dağıtımının veya üretiminin sürekli olarak izlenmesi ve analiz edilmesidir. Bu süreç, bir bina, endüstriyel tesis, veya bir şebeke gibi enerji tüketen veya üreten birimlerde kullanılabilir. Enerji...

Read More

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Nedir?

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması   Küresel Isınma ve Karbon Ayak İzi Küresel ısınma, iklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmekte ve bu durum, dünya genelindeki ülkelerin sera gazı emisyonlarını...

Read More