Enerjiyi Verimli Kullanmak

Enerji takibi ve izleme yöntemleri ile enerji verimliliği sağlamak.

Enerji Verimliliği basit tanımıyla daha az oranda enerji tüketerek aynı işleri icra etmek ve enerji kaybını önlemektir. Enerji verimliliği, havaya salınan sera gazı miktarını ve enerji ithalat ihtiyacını azaltarak evlere yada işletmelere enerji maliyetlerini düşürmede büyük faydalar sağlar.

 

Enerji neden verimli kullanılmaz?

Bunun onlarca sebebi olabilir ama bence en büyük etken insandır. Cihazlar, makinalar, binalar enerjiyi tüketen birimlerdir ama bu tüketimi yöneten insandır. Tüketim insan kontrolündedir ama genelde kontrol edilmez. Tüketimin kırılımları ve ayrıştırmaları takip edilmediği için heba olan enerjinin kaynağı tespit edilemez.

ISO 50001 güzel bir kılavuzdur ama çoğumuz için ağır bir konudur ve çıkan ISO revizyonları işleri dahada karmaşıklaştırmaktadır. Gönüllülük esasına göre yapılan raporlamalar şu an için kesinlikle tutarlı değildir ama firmaların kendilerini enerji verimliliği çalışmalarına hazırlamaları bakımından çok önemlidir.

Özellikle fabrikalarda yapılan yeni nesil motorlara dönüş, LED aydınlatmalar vb onlarca cihaz ve ekipmanların dönüşümü verimliliği büyük ölçüde artırmaktadır.

İnsanın dönüşümü de Endüstri 4.0. furyasında gerçekleşmeye başlamıştır. Dönüşüme direnç gösteren personeller artık kabullenmeye başlamışlardır.

Bunca güzel gelişmeler bize doğru yolda olduğumuzu göstermektedir ve yapılan tüm çalışmalar bize kaybolan enerjiyi geri kazandıracaktır.

 

Ölçümleme ve sürdürebilirlik.

Tüm dönüşümlerin en temel ihtiyacı bunu sürekli kılabilmektir. Bu sürekliliği sağlayabilmenin yegane yöntemi de sürekli izlemektir. İzleme ile oluşturulan baseline değerler, iyileştirme sonrası oluşan değerlerle kıyaslanarak gelişimin yüzdesel oranda takipleri yapılmalıdır ve belli bir enerji karnesi kalıbında kalınmalıdır.